Certifikáty

V roku 2014 firma prešla procesom Certifikácie podľa noriem ISO, tak aby spľňala všetky nároky na riadenie kvality a bola dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov.

EMAS

Preukázaním efektívnej funkčnosti integrovaného manažérskeho systému prijala spoločnosť záväzok implementácie dobrovoľného nástroja environmentálnej politiky Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit, EMAS do vnútropodnikovej politiky, od roku 2023.

Pomáha riadiť, hodnotiť a zlepšovať environmentálne správanie sa spoločnosti prostredníctvom nefinančného reportu, ktorý nájdete v Environmentálnom vyhlásení tu.