Certifikáty

V roku 2014 firma prešla procesom Certifikácie podľa noriem ISO, tak aby spľňala všetky nároky na riadenie kvality a bola dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov.