Recyklácia stavebných odpadov a sutín

Naša spoločnosť je držiteľom banského oprávnenia a súhlasu na prevádzkovanie mobilných zariadení na zhodnocovanie odpadov, výrobkov R5 a R12, ktoré vykonávame mobilnými odrazovými drvičmi so závesnými dvojsitnými triedičmi Powerscreen Trakpactor 320SR. Triediče Kleemann-Mobiscreen MS 953 EVO s kompletnou obsluhou. Vyrábame všetky druhy frakcií a monofrakcií.
Uloženie odpadov mesta Bratislava, zhodnocovanie odpadov, odvoz stavebného odpadu.