Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Banské práce, zhodnotenie stavebných odpadov a sutín, výrobky R5 a R12.
Uloženie odpadov mesta Bratislava, zhodnocovanie odpadov, odvoz stavebného odpadu.

Kompletná realizácia HTU,
zemná stabilizácia

Svoje služby ponúkame už od roku 2010.
Hlavným motívom bol stavebný boom v danom regióne spôsobený výstavbou rýchlostnej cesty a relatívny nedostatok kvalitných stavebných strojov v oblasti výstavby.

Za roky svojej existencie sa firma zúčastnila mnohých stavebných projektov na území Slovenskej republiky a stala sa partnerom viacerých firiem v oblasti zemných prác.
Image

Naše služby

Hlavný dôraz kladieme na kvalitu realizovaných poskytovaných služieb. Našou filozofiou je dosiahnuť maximálnu spokojnosť nášho zákazníka poskytnutím profesionálnych služieb.

Kompletná
realizácia HTU

Zemná
stabilizácia

Spevnené plochy
a komunikácie

Demolačné
práce

Drvenie/triedenie
stavebného materiálu

Ťažba a výroba
kameniva

Predaj zhodnoteného stavebného materiálu/zeminy

Preprava stavebných
materiálov

Nadrozmerná
preprava

Najčastejšie kladené otázky

Disponujeme v súčastnosti najmodernejším strojovým a vozovým parkom, ktorý dokáže zabezpečiť nadštandardnú kvalitu vykonávaných prác.
Image
K najmodernejším strojom samozrejme patrí aj vysoko kvalifikovaný personál strojníkov a vodičov. Stroje sú tak isto vybavené 3D a 2D elektronickými nivelačnými systémami značky TRIMBLE.
Ako recyklujeme stavebný odpad a sutiny?
Naša spoločnosť je držiteľom banského oprávnenia a súhlasu na prevádzkovanie mobilných zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré vykonávame mobilnými odrazovými drvičmi so závesnými dvojsitnými triedičmi Powerscreen Trakpactor 320SR. Triediče Kleemann-Mobiscreen MS 953 EVO s kompletnou obsluhou. Vyrábame všetky druhy frakcií a monofrakcií.

Zavoláme vám späť

Please fill the required field.
Please fill the required field.
S odpoveďou na vašu požiadavku vás budeme kontaktovať najneskôr do 24 hodín.