Image

Služby

  • Kompletná realizácia HTU
  • Zemná stabilizácia
  • Spevnené plochy a komunikácie
  • Demolačné práce
  • Drvenie/triedenie stavebného materiálu, výrobky R5 a R12
  • Ťažba a výroba kameniva
  • Predaj zhodnoteného stavebného materiálu/zeminy
  • Preprava stavebných materiálov
  • Nadrozmerná preprava
Image