Slide background
Prevádzka Prílepy
Slide background
Prevádzka Prílepy

Produkty

Naša spoločnosť sa zameriava na ťažbu, výrobu, predaj, dovoz stavebného kameniva, násypového materiálu, zeminy a kameniva a uloženie stavebného odpadu v lome Detva-Piešť.

Frakcie: 4/8, 8/11, 8/16, 16/22, 16/32, 32/63, 63/125, 100/300, rozvaľ

Mono frakcie: 0/4, 0/31.5 GC, 0/32, 0/63, 0/125

Ďalej sa v ponuke nachádza kameň na výplň gabiónových stien a múrov a tak isto ručne triedený murovací kameň.

Uloženie stavebného odpadu

01 04 08 – Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

01 04 09 – Odpadový piesok a íly

02 04 01 – Zemina z čistenia a prania repy

17 01 03 – Škridly a obkladový materiál a keramika

17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 05 04 – Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

Kvalita

  • Kameň vhodný pre vodné a železničné stavby.
  • Vhodný do betonárok a obalovačiek.
  • Disponujeme všetkými platnými certifikátmi ponúkaných výrobkov TSUS.

GPS súradnice

48.360707, 18.424178